62% Polaków nie przekazuje 1% organizacjom pożytku publicznego

W rozliczeniu podatkowym za 2010 r. podatnicy przekazali organizacjom pożytku publicznego (opp) ponad 400,2 mln zł. Jednak z tej czynności skorzystało tylko 38 % wszystkich podatników. Średnia jednorazowa kwota to 39 zł – niby mało, ale przemnożona przez ponad 10 mln polskich obywateli daje już znaczącą kwotę. Od 8 lat Polacy decydują komu 1% lub rezygnują z tej czynności.

Dlaczego 62 % obywateli rezygnuje z tego prawa?Przede wszystkim tłumaczą się brakiem czasu. Kolokwialnie mówiąc, nie chce im się zagłębiać w 183-stronicową listę uprawnionych organizacji, która publikowana jest m.in. stronie www Departamentu Pożytku Publicznego. Warszawskie Stowarzyszenie Klon/Jawor, w badaniach, udowodniło że w nieprzekazywaniu 1% ważną rolę odgrywa wykształcenie.
I odpowiednio Polacy z wyższym wykształceniem czterokrotnie częściej wskazują konkretną organizację pożytku publicznego, którą chcą wspomóc 1%, niż ich rodacy, którzy ukończyli jedynie szkołę podstawową. Osoby mniej zamożne również rzadziej decydowały się na przekazanie 1%. W gronie 62% znaleźli się głównie emeryci, renciści i osoby ubogie. Warte zauważenia jest, że zeznanie podatkowe PIT za emerytów i rencistów wypełnia ZUS. Teraz pracownicy, zatrudnieni w jednym miejscu pracy, również mogą zwrócić się do swojego pracodawcy, z prośbą o dokonanie odpowiedniego rozliczenia. „Mój 1% jest zbyt niski, by miał znaczenie” - w ankietach coraz częściej spotyka się właśnie taką odpowiedź na pytanie dotyczące nieprzekazywania 1%. Polacy również obawiają się o uczciwość organizacji. Wolą pozostawić decyzję urzędnikom i politykom.

Ile Polacy przekażą w 2012 ?

To wszystko jest uzależnione od ilości podatników oraz od wysokości podatku, jaki obywatele muszą przekazać do kasy państwa. Jak pokazują analizy rokrocznie liczba osób przekazujących 1% wzrasta. Możemy przypuszczać, że będzie większa niż w 2011r. Natomiast kwota w porównaniu z latami ubiegłymi w zeszłym roku spadła. Było to uzależnione od zmniejszenia wysokości stawek podatku (trzy stawki podatku 19,30,40 %, zastąpiono dwoma stawkami 18 i 32 %). W ostatnim roku nie było zmian w powyższym temacie, zatem o wysokości przekazanego podatku będzie decydować jedynie liczba podatników i ich chęć przekazania 1%.

Decydujmy sami, nie pod wpływem impulsu czy kolorowej reklamy

Moim zdaniem, aby wiedzieć, czy nasz 1% jest odpowiednio spożytkowany powinniśmy poświęcić chwilę i odpowiednio dokonać wyboru organizacji. Najłatwiej jest sprawdzić te z siedzibami zlokalizowanymi najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Nie sugerujmy się reklamami w TV, internecie czy prasie. Na takowe stać zazwyczaj te największe organizacje i to one ( a było ich nieco ponad 30 z ponad 6,5 tys uprawnionych), jak pokazały badania, „zgarnęły” w zeszłym roku ponad połowę całego przekazanego 1%. Jeśli ktoś dał nam prawo decydowania wykorzystajmy je w 100 %. Ci, którzy nie dokonali rozliczenia za 2011 r. mają jeszcze trochę czasu, aby wybrać opp i nie pozostawiać decyzji innym.
Trwa ładowanie komentarzy...