• [ KRÓTKO ]

    Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza do zgłaszania uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt zmian dostępny jest w serwisie [url=https://mamzdanie.org.pl/web/guest/konsultacje/-/message_boards/message/20250]"Mam zdanie[/url]". Uwagi można zgłaszac do 25 maja 2012 r.
Z wykształcenia technolog chemik , z pasji wolontariuszka i działaczka społeczna. Stale związana z ngo. Redaktor naczelna Informatora Gminnego, portalu mieszkańców gminy Długołęka. Współzałożycielka Klubu „W Kobiecym Kręgu”, członkini stowarzyszenia „Pasjonatów Dziejów Regionalnych”. Była Wiceprzewodnicząca RN Zrzeszenia Studentów Polskich. Prywatnie żona oraz mama Antoniny. Działalności społecznej powinniśmy uczyć dzieci od najmłodszych lat. Bo najpiękniejsze inicjatywy „rodzą” się oddolnie i są najefektywniejsze. O wolontariacie i stowarzyszeniach, o fundacjach i organizacjach pozarządowych, o kołach gospodyń wiejskich i ochotniczych strażach pożarnych funkcjonujących na terenach wsi. To wszystko po to, aby pokazać, że działać może każdy i wszędzie. Mój świat to WOLONTARIAT – najlepsza szkoła życia i skarbnica doświadczeń zawodowych . Blog wolontariuszki dla (nie)wolontariuszy * niewłaściwe skreślić.
Strona: www.informatorgminny.com
Facebook: facebook.com/informatorgminny